1   JAAROUD  
  Reddersburg OPE  
   
2   JAAROUD  
  Kimberley OPE  
   
3   JAAROUD  
  Smithfield OPE  
   
4   JAAROUD  
  Belmont OPE  
   
5   JAAROUD  
  Rouxville OPE  
   
6   JAAROUD  
  Hopetown OPE  
   
7   JAAROUD  
  Aliwal-Noord OPE  
       
8   JAAROUD  
  Strydenburg OPE  
       
9   JAAROUD KAMPIOENSKAP  
  Jamestown OPE  
       
10   JAAROUD - DBV WEDVLUG  
  Britstown OPE
       
11   JAAROUD  
  Richmond OPE  
       
12   JAAROUD DERBY  
  Victoria-Wes 3 DUIF SPESIAAL  
       
13   WRK SPESIAAL  
  Queenstown OPE 2  
     
14   3 DUIF SPESIAAL  
  Cradock OPE 2  
       
15   OPE 1  
  Stutterheim OPE 2  
       
16   OPE 1  
  Drie-Susters OPE 2  
       
17   OPE 1  
  Beaufort-Wes OPE 2  
       
18   OPE KAMPIOENSKAP  
  Leeu-Gamka OPE 2  
       
19   OPE 1  
  Prins Albert Road OPE 2  
       
20   GOLD CUP  
  Matjiesfontein OPE 2